Eksamen 2019: bedre resultater i matematikk, men svake i sidemål

Faksimile fra skoleporten
Faksimile fra skoleporten (Foto: Utdanningsdirektoratet / Fylkesmannen i Nordland)

Resultatene fra eksamen i grunnskolen våren 2019 viser at antallet elever i Nordland som fikk karakteren 6 i matematikk økte med 50% fra i fjor. Samtidig viser resultatene at nesten dobbelt så mange fikk karakteren 1 og 2 i norsk sidemål, sammenlignet med 2018.

Våren 2019 gjennomførte nærmere 3000 elever i grunnskolen i Nordland skriftlig eksamen i fagene engelsk, matematikk og norsk hovedmål/sidemål. Resultatene viser at elevene i Nordland fortsatt scorer noe under det nasjonale snittet, men med unntak av norsk sidemål, er denne differansen synkende.

Lovende resultater i matematikk

På årets eksamen i matematikk var det flere elever som fikk karakteren 6 og færre som fikk karakteren 1 og 2 sammenlignet med årene før. Andelen med høy måloppnåelse (karakter 5 og 6) øker og andelen med lav måloppnåelse (karakter 1 og 2) minker for fjerde året på rad i Nordland.

-Det har vært fokus på faget over tid, både lokalt og nasjonalt. Vi ser tegn på at det nytter, sier Utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen. Elevenes måloppnåelse har noe å si for sjansene for å lykkes i videregående opplæring, fortsetter hun.

2 av 5 sliter med sidemål

Over 40% av elevene i Nordland som hadde eksamen i norsk sidemål (NOR0215) fikk karakteren 1 eller 2. Dette er en kraftig økning fra tidligere år, spesielt fra 2018. Denne utviklingen ser vi ikke i de andre fylkene, og synes å være et fenomen spesielt for Nordland.

Andelen elever med karakteren 1 og 2 på skriftlig eksamen i grunnskolen i Nordland

Flere resultater

I tillegg til skriftlig eksamen, har elevene i grunnskolen også gjennomført lokale muntlige eksamener. Standpunktkarakterer er satt i alle fag. På skoleporten finner du flere resultater fra din kommune.

 

Kontaktpersoner

Lenker