Eksamen og vurdering

Fylkesmannen skal bidra til gjennomføring av:

  • eksamen
  • nasjonale prøver
  • obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver  

etter de regler og forskrifter som gjelder.

Vi gir brukerveiledning i systemene for prøveadministrasjon (PAS) og prøvegjennomføring (PGS) til kommuner, skoler og sensorer. I tillegg veileder vi om praktiske, tekniske og juridiske spørsmål om eksamen og elevvurdering.

Fylkesmannen koordinerer sensur for eksamen som er gitt sentralt i grunnskolen og i grunnskoleopplæring for voksne. Arbeidet omfatter blant annet å rekruttere, oppnevne og skolere sensorer og oppnevne oppmenn og arrangere fellessensur. Videre behandler vi klager på standpunktkarakterer i grunnskolen og i grunnskoleopplæringen for voksne. Fylkesmannen administrerer behandling av klager på eksamenskarakterer i utvalgte fag.

Vil du klage på din eksamen, kontakter du skolen din.


19.06.2018

Fellessensuren i grunnskolen er ferdig

Fellessensuren for sentralt gitt eksamen i grunnskolen for fylkene Nordland, Troms og Finnmark er nå ferdig.


07.06.2018

Klage på standpunktkarakterer i grunnskolen


18.05.2018

Sluttvurdering vår 2018

Sluttvurdering er standpunktkarakterer og eksamenskarakterer i grunnskolen og videregående utdanning.


21.03.2018

Er alt klart til eksamen våren 2018?

Utdanningsdirektoratet har nå sendt ut e-post til alle grunnskoler om eksamen våren 2018.


09.01.2018

Eksamen 2018

Det nærmer seg de første fristene for eksamen i grunnskolen våren 2018. Vi har sendt ut brev til kommunene om årets eksamen i grunnskolen.


24.11.2017

Nettbaserte hjelpemidler til eksamen - nye retningslinjer

Utdanningsdirektoratet har nå utarbeidet nye nasjonale føringer for nettbaserte hjelpemidler til eksamen.


26.09.2017

Eksamen vår 2018

Til eksamen våren 2018, skal alle kommuner tilby nettbaserte hjelpemidler. Alle elever i kommunen skal ha tilgang til de samme hjelpemidlene.


12.06.2017

Standpunktklager i grunnskolen våren 2017

Fylkesmannen behandler fortløpende standpunktklager fra elever i grunnskolen.


03.05.2017

Kvalitetsgjennomgang av prøver våren 2017

Utdanningsdirektoratet gjennomfører en kvalitetsgjennomgang av nasjonale prøver, kartleggingsprøver og læringsstøttende prøver for å få mer informasjon om prøvenes nytteverdi for brukerne.


18.04.2017

Fritak fra vurdering med karakter i fremmedspråk

Fylkesmannen har fått ansvaret for en ny dispensasjonsordning om fritak for vurdering med karakter i fremmedspråk i videregående skole.


Flere nyheter


Kontaktpersoner

På nullmobbing.no finner du informasjon om mobbing, hvem som kan hjelpe deg og rettighetene du som elev eller foresatt har.

På nullmobbing.no finner du informasjon om mobbing, hvem som kan hjelpe deg og rettighetene du som elev eller foresatt har.

Eksamensdatoer vår 2019

1. mars - frist for å melde inn elever og fagpersoner i PAS. Også frist for skolene til å bestille eventuellt ekstramateriell for eksamen

Grunnskole:

14. mai - Kunngjøring av trekk
16. mai - Eksamen matematikk MAT0010
20. mai - Forberedelsesdag norsk NOR0214/0215/1415
21. mai - Eksamen norsk hovedmål NOR0214/1415
21. mai - Forberedelsesdag samisk førstespråk SFS0012/0025/0038
21. mai - Forberedelsesdag samisk andrespråk SAS0012/0025/0038
21. mai - Forberedelsesdag norsk for elever med samisk som førstespråk NOR0041
22. mai - Eksamen norsk sidemål NOR0215/1415
22. mai - Eksamen samisk førstespråk SFS0012/0025/0038
22. mai - Eksamen samisk andrespråk SAS0012/0025/0038
22. mai - Eksamen norsk for elever med samisk som førstespråk NOR0041
23. mai - Forberedelsesdag engelsk ENG0012
24. mai - Eksamen engelsk ENG0012

Forhåndssensur 28. og 29. mai.
Sensorskoleringer:
Engelsk - Bodø 3. juni
Norsk - Kommer
Matematikk - Kommer

Fellessensur - Tromsø 18. juni

Videregående:

15. mai - melding om trekk
20. mai - 6. juni - Eksamensperiode fag udir har ansvar for
18. og 19. juni - Fellessensur

Skoleruter - forslag