Eksamen og vurdering

Fylkesmannen skal bidra til gjennomføring av:

  • eksamen
  • nasjonale prøver
  • obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver  

etter de regler og forskrifter som gjelder.

Vi gir brukerveiledning i systemene for prøveadministrasjon (PAS) og prøvegjennomføring (PGS) til kommuner, skoler og sensorer. I tillegg veileder vi om praktiske, tekniske og juridiske spørsmål om eksamen og elevvurdering.

Fylkesmannen koordinerer sensur for eksamen som er gitt sentralt i grunnskolen og i grunnskoleopplæring for voksne. Arbeidet omfatter blant annet å rekruttere, oppnevne og skolere sensorer og oppnevne oppmenn og arrangere fellessensur. Videre behandler vi klager på standpunktkarakterer i grunnskolen og i grunnskoleopplæringen for voksne. Fylkesmannen administrerer behandling av klager på eksamenskarakterer i utvalgte fag.

Vil du klage på din eksamen, kontakter du skolen din.


04.01.2019

Våreksamen 2019 grunnskole - skypeforelesning

Vi prøver noe nytt! Skypeforeledning om eksamen vår 2019 for grunnskolen.


07.11.2018

Endret gjennomføringsperiode for nasjonale prøver 2019

Fra høsten 2019 endres gjennomføringsperioden for nasjonale prøver på 5. trinn, slik at alle nasjonale prøver gjennomføres i samme periode.


07.08.2018

Elevene i Nordland gjør det bedre på eksamen i 2018 enn i 2017

I mai i år gjennomførte vel 3600 elever i grunnskolen i Nordland skriftlig eksamen i fagene Norsk, Engelsk og Matematikk.


07.06.2018

Klage på standpunktkarakterer i grunnskolen


24.11.2017

Nettbaserte hjelpemidler til eksamen - nye retningslinjer

Utdanningsdirektoratet har nå utarbeidet nye nasjonale føringer for nettbaserte hjelpemidler til eksamen.


26.09.2017

Eksamen vår 2018

Til eksamen våren 2018, skal alle kommuner tilby nettbaserte hjelpemidler. Alle elever i kommunen skal ha tilgang til de samme hjelpemidlene.


18.04.2017

Fritak fra vurdering med karakter i fremmedspråk

Fylkesmannen har fått ansvaret for en ny dispensasjonsordning om fritak for vurdering med karakter i fremmedspråk i videregående skole.


01.02.2016

Bli sensor!

Sensorerfaring gir faglig tyngde og økt kompetanse i vurdering. Ønsker du å bli sensor, ta kontakt med din rektor. Fristen for rektor til å foreslå fagpersoner er 1. mars.


20.04.2015

Veiledning i vurderingsarbeid

Fylkesmannen har laget en veiledning i vurderingsarbeid og veien fram til standpunktkarakter i fag i grunnskolen.

 


04.02.2014

Nye regler for muntlig eksamen i grunnskolen og videregående skole

Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i regelverket for muntlig eksamen i grunnskolen og videregående skole.


Flere nyheter


Eksamensdatoer vår 2019

1. mars - frist for å melde inn elever og fagpersoner i PAS. Også frist for skolene til å bestille eventuellt ekstramateriell for eksamen

Grunnskole:

14. mai - Kunngjøring av trekk
16. mai - Eksamen matematikk MAT0010
20. mai - Forberedelsesdag norsk NOR0214/0215/1415
21. mai - Eksamen norsk hovedmål NOR0214/1415
21. mai - Forberedelsesdag samisk førstespråk SFS0012/0025/0038
21. mai - Forberedelsesdag samisk andrespråk SAS0012/0025/0038
21. mai - Forberedelsesdag norsk for elever med samisk som førstespråk NOR0041
22. mai - Eksamen norsk sidemål NOR0215/1415
22. mai - Eksamen samisk førstespråk SFS0012/0025/0038
22. mai - Eksamen samisk andrespråk SAS0012/0025/0038
22. mai - Eksamen norsk for elever med samisk som førstespråk NOR0041
23. mai - Forberedelsesdag engelsk ENG0012
24. mai - Eksamen engelsk ENG0012

Forhåndssensur 28. og 29. mai.
Sensorskoleringer:
Engelsk - Bodø 3. juni
Norsk - Kommer
Matematikk - Kommer

Fellessensur - Tromsø 18. juni

Videregående:

15. mai - melding om trekk
20. mai - 6. juni - Eksamensperiode fag udir har ansvar for
18. og 19. juni - Fellessensur

Nordland fylkeskommune har eget eksamenskontor. For mer informasjon om eksamen i videregående opplæring, gå til fylkeskommunen sine nettsider.

Datoer for nasjonale prøver høsten 2019

Påmeldingen til nasjonale prøver åpner 1. august. Husk at alle elever på 5., 8. og 9. trinn skal meldes på i PAS prøver, og status på elevene registreres i etterkant av gjennomføringen (før gjennomføringsperioden er over).

Nasjonale prøver 5. trinn

Gjennomføringsperiode uke 36 til 39 (2. september til 27. september)
Absolutt siste frist for å registrere status på elevene er 27. september.

Nasjonale prøver 8. og 9. trinn

Gjennomføringsperiode uke 36 til 39 (2. september til 27. september)
Absolutt siste frist for å registrere status på elevene er 27. september. Husk ogå å score leseprøver innen denne fristen.

Skoleruter - forslag