Eksamen og vurdering

Fylkesmannen skal bidra til gjennomføring av:

  • eksamen
  • nasjonale prøver
  • obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver  

etter de regler og forskrifter som gjelder.

Vi gir brukerveiledning i systemene for prøveadministrasjon (PAS) og prøvegjennomføring (PGS) til kommuner, skoler og sensorer. I tillegg veileder vi om praktiske, tekniske og juridiske spørsmål om eksamen og elevvurdering.

Fylkesmannen koordinerer sensur for eksamen som er gitt sentralt i grunnskolen og i grunnskoleopplæring for voksne. Arbeidet omfatter blant annet å rekruttere, oppnevne og skolere sensorer og oppnevne oppmenn og arrangere fellessensur. Videre behandler vi klager på standpunktkarakterer i grunnskolen og i grunnskoleopplæringen for voksne. Fylkesmannen administrerer behandling av klager på eksamenskarakterer i utvalgte fag.

Vil du klage på din eksamen, kontakter du skolen din.


12.09.2020

Nasjonale prøver i Nordland - status halvveis

Nå er halve gjennomføringsperioden for nasjonale prøver gått. Nesten en tredjedel av prøvene er gjennomført.

27.08.2020

Snart klart for nasjonale prøver

På mandag 31. august starter gjennomføringsperioden for nasjonale prøver for elever på 5., 8. og 9. trinn i grunnskolen.

04.06.2020

Klage på standpunktkarakter

Nå får snart mange elever i grunn- og videregående skole vite standpunktkarakterer i fag og orden og oppførsel. Dersom man ønsker å klage er det viktig å tenke på:

11.05.2020

Endring i valgfag trafikk og trafikalt grunnkurs på grunn av koronasituasjonen

Elever som ikke har gjennomført praktisk førstehjelp våren 2020, vil likevel få bevis for gjennomført trafikalt grunnkurs. Elevene får utsettelse til å ta praktisk førstehjelp fram til 31.10.2020

07.05.2020

Oppdatert informasjon om fag og svenneprøver og eksamen

Kunnskapsdepartementet har fastsatt unntak fra kravene til gjennomføring av fag- og svenneprøver slik at så mange lærlinger som mulig kan gjennomføre fag- og svenneprøver denne våren.

06.05.2020

Standpunktvurdering våren 2020

Denne våren er standpunktvurderingen enda litt viktigere enn vanlig.

04.05.2020

Vitnemålsmerknad grunnskole og videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet har nå bestemt vitnemålsmerknader for vitnemål i grunnskolen og videregående opplæring i forbindelse med avlyst eksamen denne våren.

04.05.2020

Informasjon om privatisteksamen sendt til eksamensansvarlige

Utdanningsdirektoratet har sendt ut informasjon om vårens eksamen på e-post til eksamensansvarlige i fylkeskommuner og voksenopplæringer med registrerte privatister.

28.04.2020

Privatisteksamen grunnskole og videregående opplæring

Alle privatisteksamener skal gjennomføres på tilnærmet normal måte denne våren. Dette gjelder også privatister på grunnskoleområdet i voksenopplæringen.

21.04.2020

Muntlig eksamen i videregående avlyses

Kunnskapsdepartementet har bestemt at også muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen for elever i videregående avlyses. Eksamen for privatister og fag- og svenneprøver gjennomføres mest mulig som normalt.

Flere nyheter


Eksamensdatoer vår 2020

1. mars - frist for å melde inn elever og fagpersoner i PAS. Også frist for skolene til å bestille eventuellt ekstramateriell for eksamen

Grunnskole:

15. mai - Kunngjøring av trekk
19. mai - Eksamen matematikk MAT0010
19. mai - Forberedelsesdag engelsk ENG0012
20. mai - Eksamen engelsk ENG0012
22. mai - Forberedelsesdag samisk andrespråk SAS0012/0025/0038
25. mai - Eksamen samisk andrespråk SAS0012/0025/0038
25. mai - Forberedelsesdag norsk NOR0214/0215/1415
26. mai - Eksamen norsk hovedmål NOR0214/1415
26. mai - Forberedelsesdag samisk førstespråk SFS0012/0025/0038
27. mai - Eksamen norsk sidemål NOR0215/1415
27. mai - Eksamen samisk førstespråk SFS0012/0025/0038
27. mai - Eksamen norsk for elever med samisk som førstespråk NOR0041

Forhåndssensur grunnskole:
Engelsk - 26. og 27. mai
Matematikk - 28. og 29. mai (ikke bekreftet)
Norsk - 2. og 3. juni


Sensorskoleringer:
Engelsk - Bodø 28. mai
Norsk - Alta 4. juni
Matematikk - Alta 4. juni
Samisk - Tromsø 2. juni

Fellessensur - Tromsø 17. juni

Videregående:

15. mai - melding om trekk
19. mai - 4. juni - Eksamensperiode fag udir har ansvar for
18. og 19. juni - Fellessensur

Nordland fylkeskommune har eget eksamenskontor. For mer informasjon om eksamen i videregående opplæring, gå til fylkeskommunen sine nettsider.

Datoer for nasjonale prøver høsten 2020

Påmeldingen til nasjonale prøver åpner 3. august. Husk at alle elever på 5., 8. og 9. trinn skal meldes på i PAS prøver, og status på elevene registreres i etterkant av gjennomføringen (før gjennomføringsperioden er over).

Nasjonale prøver 5. trinn

Gjennomføringsperiode uke 36 til 39 (31. august til 25. september)
Absolutt siste frist for å registrere status på elevene er 25. september.

Nasjonale prøver 8. og 9. trinn

Gjennomføringsperiode uke 36 til 39 (31. august til 25. september)
Absolutt siste frist for å registrere status på elevene er 25. september. Husk ogå å score leseprøver innen denne fristen.

Skoleruter - forslag