Tilbud til barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner i forbindelse med fridagene i mai og juni

(Foto: Elisabeth Kleiva Vian / Fylkesmannen i Nordland)

Tilbud til barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige behov i fridagene i mai og juni må avklares lokalt.

Slike tilbud må den enkelte barnehage- og skoleeier vurdere behov for. Det vil ikke komme egne initiativ til dette fra departementet.