Tett på!

Deltakere på regional fagsamling barnehage på Sortland følger med på presentasjon av stortingsmeldingen Tett på
Deltakere på regional fagsamling barnehage på Sortland følger med på presentasjon av stortingsmeldingen Tett på (Foto: Gisle Berg / Fylkesmannen i Nordland)

Regjeringen presenterte idag stortingsmeldingen "Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO".

Målet er en inkluderende barnehage og skole for alle, og meldingen bygger videre på Stortingsmelding nr. 19 (2015-2016) "Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen" og stortingsmelding nr. 21 (2016-2017) "Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen".

Stortingsmeldingen inneholder over 60 små og store tiltak for barnehage, skole og SFO, samt støttesystemer som PP-tjenesten og Statped.

Følger med på pressekonferansen

På Sortland arrangerte Fylkesmannen i samarbeid med Nord universitet regional samling for barnehage med rundt 60 deltakere. 

Tema på konferansen var regional kompetanseutvikling, rammeplanen og spesialpedagogikk i praksis. Da passet det bra å følge med på regjeringen sin pressekonferanse der meldingen ble presentert.