Kompensasjon til private barnehager for refundert foreldrebetaling

(Foto: Elisabeth Kleiva Vian / Fylkesmannen i Nordland)

Private barnehager skal motta kompensasjon for inntektsbortfallet de har i forbindelse med  foreldrebetaling i perioden barnehagen må holde stengt etter § 2 i midlertidig forskrift om barnehage.

Dette gjelder private ordinære barnehager og private familiebarnehager.

Kompensasjonen gjelder ikke for bortfall av kostpenger, og er begrenset oppad av maksimalgrensen for foreldrebetaling som er fastsatt av Stortinget.

Barnehagene søker kommunen.