Foreslår lovfestet aktivitetsplikt for å sikre et trygt og godt barnehagemiljø

(Foto: Elisabeth Kleiva Vian / Fylkesmannen i Nordland)

Regjeringen har idag lagt frem en proposisjon med flere forslag til lovendringer i barnehageloven, opplæringsloven og flere andre lover. Blant annet foreslår regjeringen å innføre en aktivitesplikt for å sikre barnehagebarn et trygt og godt barnehagemiljø.

Kunnskapsdepartementet foreslår å lovfeste at barnehagen ikke skal godta krenkelser som for eksempel mobbing, utestenging, trakassering, diskriminering og vold, og at de som arbeider i barnehagen skal ha plikt til å gripe inn ved slike krenkelser.

Departementet foreslår også å lovfeste at barnehagen skal forebygge at barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna.

Aktivitetsplikten skal sikre at barnehagen handler raskt og riktig dersom et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Plikten skal være å
- følge med
- varsle
- undersøke
- sette inn tiltak
- utarbeide skriftlig plan for tiltak

Fylkeskommunen får en plikt til veiledning

Regjeringen ønsker også å lovfeste en plikt for fylkeskommunen til å drive gratis karriereveiledning.

I pressemeldingen sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby at hun vil at fylkeskommunen skal gi gratis karriereveiledning til innbyggerne sine, og at dette bør skje i samarbeid med NAV.

Det er i dag tilbud om karriereveiledning i alle fylker, men fylkeskommunen har ingen lovfestet plikt til å tilby dette.

- Fylkeskommunen har gjennom regionreformen fått et større ansvar for kompetansepolitikken. Nå tar vi dette videre, sier statsråden i pressemeldingen.

Flere endringer

I proposisjonen er det også foreslått endringer i folkehøyskoleloven, friskoleloven og voksenopplæringsloven.

Du kan lese pressemeldingen fra kunnskapsdepartementet og hele proposisjonen ved å følge lenken i menyen til høyre.