Foreldreundersøkelsen i barnehagen

Utdanningsdirektoratet har sendt ut en foreldreundersøkelse for å få foreldre og foresatte til å si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

 

Undersøkelsen er tilgjengelig mellom 1. november og 20. desember.  

Fylkesmannen oppfordrere til deltakelse, og ber barnehagene informere foreldre og foresatte om undersøkelsen. For ytterligere informasjon og tilgang til undersøkelsen viser vi til link på siden her.

Kontaktpersoner