Barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Fylkesmannen veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir deg medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Fylkesmannen for endelig behandling.

Vis mer


01.04.2020

Midlertidige endringer i klagebehandling


18.03.2020

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudene er stengt på grunn av corona viruset. Det har regjeringen bestemt.

07.02.2020

Tilskudd til svømming i barnehage 2020

Tilskuddet skal bidra til at kommuner og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring, slik at barna blir trygge i vann.

29.11.2019

Hvordan beskytte barn mot skadelig innhold på nett?


28.11.2019

Webinar BASIL

Vi gjennomførte Wbinar om BASIL 27. november 2019.

18.11.2019

Barnehage- og skolemiljø - nye puljer!


08.11.2019

Tett på!

Regjeringen presenterte idag stortingsmeldingen "Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO".

01.11.2019

Foreldreundersøkelsen i barnehagen

Utdanningsdirektoratet har sendt ut en foreldreundersøkelse for å få foreldre og foresatte til å si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.  

01.10.2019

IBSM pulje 3 - andre regionale samling


16.09.2019

Regional fagsamling barnehage høst 2019