Barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Fylkesmannen veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

Vis mer


16.09.2019

Regional fagsamling barnehage høst 2019


06.09.2019

Kompetansemidler barnehage 2019

Nå kan det søkes om kompetansemidler (tidligere tilretteleggingsmidler) for 2019-2020

14.08.2019

Nytt til barnehage- og skolestart 2019


13.08.2019

Barnehagebarn skal ha et godt og trygt barnehagemiljø

Regjeringen vil gi barnehagene tydeligere og strengere regler for hva de skal gjøre for å sikre barnehagebarn et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. — Vårt mål er at det nye regelverket skal bidra til å skape gode og trygge hverdager for barna i barnehagene, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

09.05.2019

Veiledning av nyansatte lærere i barnehage og skole


11.04.2019

Æ E MÆ - forebygging av vold og overgrep mot barn og unge


01.03.2019

Regional samling Inkluderende barnehage- og skolemiljø pulje 3


13.02.2019

Styrerutdanning og videreutdanning for barnehagelærere 2019

Søk videreutdanning for barnehagelærere og styrerutdanningen, søknadsfrist 1.mars 2019.

28.01.2019

Program Samisk kulturuke Bådåddjo 2019

Her finner du program for Samisk kulturuke i Bådåddjo/Bodø, uke 6 2019.

24.01.2019

Tilskudd til svømming 2019

Tilskuddet skal bidra til at barn i alderen 4-6 år i barnehage, får bedre svømmeferdigheter og blir trygge i vann.

Flere nyheter