Norge rundt med Ungdom i Svevet

Nytt magasin med artikler fra hele landet publisert.

Fylkesmannen i Nordland har i samarbeid med Universitetet i Nordland et nasjonalt oppdrag som går ut på å bidra til å styrke arbeidet med utsatte unge. Oppdraget er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet, Barne-, familie og ungdomsdirektoratet, Politidirektoratet, Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet og Husbanken. Som et ledd i dette arbeidet skal vi samle og spre erfaringer og kunnskap om virksomme tiltak.

Faksimile fra forside Svevet magasin 2014

Faksimile fra forside Svevet magasin 2014

I dette magasinet kan du lese om tiltak som er iverksatt rundt omkring i hele Norge, fra Finnmark i nord til Aust-Agder i sør. Magasinet skal trykkes opp, men du kan lese det først her.

Kontaktpersoner

Dokumenter