Norge rundt med ungdom i svevet

I dette magasinet kan du lese om tiltak for ungdom i risiko som er iverksatt i hele Norge. Forskning og erfaringer viser at viktige faktorer for at tiltak skal lykkes er at de er utviklet på ungdommenes premisser, basert på aktiviteter som vekker interesse og fremmer mestring.

Fylkesmannen i Nordland og Universistet i Nordland har et nasjonalt oppdrag med å stryke arbeidet med utsatt unge. Som et ledd i dette arbeidet samler og sprer vi erfaringer og kunnskap om virksomme tiltak for utsatte unge. I magasinet kan du lese mer om hva som skal til for å lykkes med tiltak ovenfor ungdom og hva ungdommene selv vurderer som viktig i arbeidet.

Arbeidet med utsatte unge er en flerfaglig samfunnsutfordring. Oppdraget med å styrke arbeidet ovenfor denne gruppen har Fylkesmannen i Nordland og Universitetet i Nordland fått av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Barne-, familie- og ungdomsdirektoratet, Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet og Husbanken.