Familievern

Familievernkontorene gir tilbud om behandling og rådgivning ved vansker, kriser og konflikter i familien. Kontorene mekler også i forbindelse med skilsmisse eller samlivsbrudd eller i forbindelse med barnefordelingssaker. Tilbudet er gratis. 

Fylkesmannen fører tilsyn med virksomheten ved familievernkontorene i fylket. Vi har tilsynsbesøk ved hvert familievernkontor minst hvert tredje år. 

Vis mer

I Nordland har vi fem familievernkontor. De er lokalisert i Bodø, Mo i Rana, Mosjøen, Stokmarknes og Narvik. Henvisning er ikke nødvendig, du kan selv ta kontakt med ditt nærmeste familievernkontor.