Tilsyn i Tysfjord kommune er gjennomført

Fylkesmannen i Nordland gjennomførte i uke 10 og 11 et bredt tilsyn med Tysfjord kommune for å undersøke hvordan meldeplikten til barnevernet ivaretas og bekymringsmeldinger håndteres. Sluttrapporten vil foreligge i løpet av april.

I  tilsynsperioden er det gjennomført intervjuer med over 40 personer. Tilsynsteamet, som består av representanter fra ulike fagavdelinger hos Fylkesmannen, har også gjennomgått en omfattende dokumentasjon. Kommunens ansvar og styring for å sikre forsvarlige tjenester er i fokus.

Intervjuene er gjennomført for å undersøke hvordan praksis er i tjenestene. Tilsynet er ikke gransking eller etterforskning, dette håndteres av politiet.

Tilsynet med meldeplikten til barnevernet er rettet mot barnehage, skole og helsetjenestene.

Fylkesmannen jobber nå videre med å trekke konklusjoner som vil bli presentert i rapporten.