Satsing kommunalt barnevern 2014

Retningslinjer for Satsing kommunalt barnevern 2014 er nå sendt ut fra departementet.

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har nå sendt ut retningslinjer for Satsing kommunalt barnevern 2014, se vedlegg høyre side.

Stillinger fordelt i 2011 - 2013 videreføres. For 2014 er det i tillegg satt av midler til 7,5 nye stillinger i Nordland. Kriterier for tildeling og beskrivelse av framgangsmåte ved søknad finnes i retningslinjene. Søknadene skal fylles ut elektronisk, lenken til BLDs hjemmeside ligger til høyre.

Søknadsfristen for disse stillingene er satt til 18.02.2014