Informasjon om Bufetats forslag til endringer i region nord

Bufetat region nord og ansattes organisasjoner kom ikke til enighet etter forhandlinger.

Det gjennomføres mekling mellom partene den 15.01.14. For mer informasjon om innholdet i Bufetats forslag til endringer, se lenke til høyre på siden.