Barnevernfaglig veilederutdanning

Utdanningen er en satsing fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Illustrasjon: Forside brosjyre - kan lastes ned fra siden her.
Utdanningen er en satsing fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Illustrasjon: Forside brosjyre - kan lastes ned fra siden her.

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning (30 stp) er et ettårig, samlingsbasert deltidsutdanning for ansatte i barnevernet i hele Norge. Søknadsfristen er 15. april 2019 og Bufdir dekker alle kostander til arbeidsgivere som sender ansatte på utdanningen.

Om studiet:

  • Målgruppen er erfarne barnevernsarbeidere på barnevernsinstitusjon eller i kommunal barneverntjeneste.
  • Deltidsstudie med to fellesamlinger og tre regionale gruppesamlinger i Tromsø, Trondheim, Bergen eller Oslo.
  • Utdanningen er en satsing fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Utdanningen skal bidra til å øke kompetansen, forebygge utbrenthet og redusere turnover i barnevernet gjennom at den nyutdannede eller nytilsatte mottar veiledning gjennom sitt første arbeidsår.

Målet med videreutdanningen er derfor å kvalifisere erfarne barnevernsarbeidere til å inneha rollen som kollegaveileder for nytilsatte.

Mer informasjon om studiet finner du på RKBU sin nettside.

 

Aktuelt

Søknadsfrist: 1. april 2020

Kontaktpersoner:

Prosjektkoordinator UiT:

Ida Grepperud

Telefon: 77 64 59 48