Tilsyn med Westcon Helgeland AS

Fylkesmannens miljøvernavdeling har gjennomført tilsyn hos Westcon Helgeland AS på Nesna.

Tilsynet ble gjennomført som rutinemessig oppfølging av skipsverft og båtslipper. Viktige tema var utslippskontroll og håndtering av farlig avfall. Forøvrig vises det til informasjon i høyre kolonne.

Dato:
13. juni 2019 - 23:59
Sted:
Nesna
Ansvarlig:
Miljøvernavdelinga
Målgruppe:
Skipsverft og båtslipper