Tilsyn med Gabbro Nor AS

Fra Gabbro Nors anlegg i Austvika.
Fra Gabbro Nors anlegg i Austvika. (Foto: Espen Henriksen / Fylkesmannen i Nordland)

Fylkesmannens miljøvernavdeling har gjennomført tilsyn med Gabbro Nor AS. Tilsynet omfattet pukkverk i Leirfjord og Nesna.

Dette tilsynet var en del av vår rutinemessige oppfølging av pukkverk. Tema som ble berørt var blant annet internkontroll, støv og støy. For øvrig viser vi til informasjon som finnes i høyre kolonne.

Dato:
12. juni 2019 - 23:59
Sted:
Austvika og Tomma
Ansvarlig:
Miljøvernavdelinga
Målgruppe:
Pukkverk