Systemrevisjon på avløpsområdet

Kvalvikodden renseanlegg i Bodø
Kvalvikodden renseanlegg i Bodø (Foto: Hege Rasmussen / Fylkesmannen i Nordland)

Fylkesmannen har gjennomført en systemrevisjon med Bodø kommune. Tema var kommunens oppfølging av egne avløpsanlegg og kommunens myndighetsutøvelse på avløpsområdet.

Vi valgte denne gangen å gjennomføre en todelt systemrevisjon med Bodø kommune.

Del 1 omhandlet de avløpsanleggene der Fylkesmannen er forurensningsmyndighet - de som er innenfor den sammenhengende tettbebyggelsen som går fra Kvalvika til Støver.

Denne delen av tilsynet var en rutinemessig oppfølging av vår myndighetsrolle.

Del 2 omhandlet kommunens rolle som forurensningsmyndighet for de mellomstore og mindre avløpsanleggene - de som er utenfor tettbebyggelsen som er nevnt ovenfor. 

Denne delen var ledd i en nasjonal tilsynsaksjon, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Vi har valgt å gjennomføre dette tilsynet sammen med systemrevisjonen som omfatter vårt eget myndighetesområde, da vi tror det kan gi oss et spennende og nyttig bilde av kommunens samlede arbeid på avløpsområdet.

Hva fant vi ut?

Vi registrerte 4 avvik og 6 anmerkninger under systemrevisjonen. Se den vedlagte rapporten for nærmere detaljer om dette.

Hovedkonklusjonen etter systemrevisjonen er tredelt:

  1. Bodø kommunen er ikke i mål med overholdelse av rensekravene innenfor Bodø tettbebyggelse.
  2. De har ikke den systematiske dokumentasjonen som er påkrevd for alle internkontrollrutinene.
  3. Kommunen har ikke en tydelig myndighetsrolle overfor de avløpsanleggene der de er forurensningsmyndighet.
Dato:
21. mai 2019 09:00 - 23. mai 2019 15:30
Sted:
Bodø
Ansvarlig:
Miljøvernavdelinga
Målgruppe:
Bodø kommune

Kontaktpersoner