Rana - tilsyn med spesialundervisning

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn med spesialundervisningen i Rana kommune.

I tilsynet vil vi se på:

Skoleeiers forsvarlige system for å følge opp spesialundervisning

PP-tjenestens rolle som sakkyndig og som system-veileder

Skolenes oppfølging av spesialundervisning

Dato:
19. februar 2019 08:00 - 21. februar 2019 15:30
Sted:
Rana kommune
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Skoleeier, skoler og PP-tjeneste