Nytt tilsyn med IRIS Salten IKS

Sigevannet fra deponiet til Iris på Vikan blir renset inne i dette bygget. Renseanlegget drives av Mivanor AS.
Sigevannet fra deponiet til Iris på Vikan blir renset inne i dette bygget. Renseanlegget drives av Mivanor AS. (Foto: Marit Torsvik / Fylkesmannen i Nordland)

Fylkesmannens miljøvernavdeling har gjennomført et nytt tilsyn med Iris Salten IKS. Tema var rensing og overvåking av sigevann.

I mars 2019 reviderte vi internkontrollen til Iris. Nå måtte avfallsselskapet vise hva de hadde utført for å lukke avvik. Dette oppfølgende tilsynet var særlig knyttet opp mot rensing og overvåking av sigevannsutslipp fra deponiet på Vikan.

Renseanlegget var i drift under gjennomføringen av tilsynet. Iris kunne også legge fram en plan for lukking av de andre avvikene som ble avdekket under revisjonen.

For nærmere informasjon viser vi til den informasjonen som finnes i høyre kolonne.

Dato:
21. juni 2019 - 23:59
Sted:
Bodø
Ansvarlig:
Miljøvernavdelinga
Målgruppe:
Iris Salten IKS

Kontaktpersoner