Kontroll av forvaltning innen landbruk

Fylkesmannen i Nordland gjennomfører en dokumentkontroll av kommunene i Nordland. Fokuset er forvaltning av tilskudd innen landbruket.

I dokumentkontrollen ber vi om kommunens rutiner innen saksbehanling av tilskudd og kommunens vurdering av habilitet.

I tillegg stiller vi en del spørsmål om kommunens arbeid med Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket og deres tilhørende kontroller av foretak.

Tils sist kontrollerer vi at saksbehandlere som gjør vedtak innen landbruksforvaltning har delegert myndighet fra kommunestyret til å gjøre slike vedtak.

Dato:
7. mai 2019 - 29. november 2019
Sted:
Nordland
Ansvarlig:
Landbruks- og reindriftsavdelinga
Målgruppe:
Kommunene i Nordland