Tilsyn med Vågan kommune som miljøvernmyndighet på forsøpling

Som del av en nasjonal aksjon på forsøpling har Fylkesmannens Miljøvernavdeling gjennomført tilsyn med Vågan kommune.

Miljødirektoratet hadde besluttet at det skulle gjennomføres en landsomfattende tilsynsaksjon med kommunen som miljøvernmyndighet på forsøpling.

Målet var å fastslå kommunens kunnskap og ansvar for sin myndighet på forsøplingsområdet, samt å peke på forbedringspunkter i kommunens myndighetsutøvelse i forsøplingssaker.

Aktuelle tema var i hovedsak organisering og ansvar på forsøpling, kommunens bruk av forsøplingsmyndighet, forsøpling på utfartssteder og åpen brenning av avfall. Under tilsynsbesøket i Vågan ble det ikke avdekket noen avvik. Det ble gitt tre anmerkninger.

Dato:
17. oktober
Sted:
Vågan kommune
Ansvarlig:
Miljøvernavdelinga
Målgruppe:
Kommunal miljøvernmyndighet

Kontaktpersoner