Tilsyn med Salten Smolt AS i Bodø kommune

Fylkesmannens miljøvernavdeling har gjennomført tilsyn med Salten Smolt AS.

Tilsynet var rettet mot settefisklokalitet Breivika, og omfattet tema som utslipp, miljømål, risikovurderinger, avvikshåndtering, kjemikaliebruk og avfallshåndtering. Se varsel om tilsyn samt rapport fra tilsyn i høyre kolonne.

Dato:
1. november 09:30 - 15:30
Sted:
Breivik i Bodø kommune
Ansvarlig:
Miljøvernavdelinga
Målgruppe:
Salten Smolt AS

Kontaktpersoner