Tilsyn med Marine Harvest Norway AS i Glomfjord

Fylkesmannens miljøvernavdeling har gjennomført tilsyn med Marine Harvest Norway AS sine settefisklokaliteter i Glomfjord.

Tilsynet var rettet mot settefisklokaliteter Glomfjord I, Glomfjord II og Glomfjord III, og omfattet tema som utslipp, resipientunderøskelser, miljømål, risikovurderinger, avvikshåndtering, kjemikaliebruk og avfallshåndtering. Se rapport fra tilsyn i høyre kolonne.

Dato:
30. januar 2018 10:00 - 16:00
Sted:
Glomfjord i Meløy kommune
Ansvarlig:
Miljøvernavdelingen
Målgruppe:
Marine Harvest Norway AS

Kontaktpersoner