Tilsyn med Leirfjord barne- og ungdomsskole

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn med Leirfjord barne- og ungdomsskole.

Tema for tilsynet er skolens arbeid med elevenes utbytte, skolebasert vurdering og forvaltningskompetanse

Dato:
19. mars 2018 08:00 - 2. november 2018 16:00
Sted:
Leirfjord
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Målgruppe:
skoleeier og skole

Kontaktpersoner