Tilsyn etter barnehageloven-Ballangen

Vi har hatt tilsyn med regeletterlevelse jf. barnehageloven § 8.

Dato:
5. september 2017 - 15. mars 2018
Sted:
Ballangen
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Kommunen som barnehagemyndighet

Kontaktpersoner