Bodø - tilsyn med spesialundervisningen

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med temaet spesialundervisning i Bodø kommune 

I tilsynet så vi se på følgende undertema:

 • Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen:
  • Underveisvurdering som grunnlag for tilpassa opplæring og spesialundervisning
 • Spesialundervisning:
  • Utarbeide sakkyndige vurderinger
  • Undersøke og fatte vedtak om spesailundervisning
  • Planlegge, gjennomføre og følge opp spesialundervisningen
 • Forvaltningskompetanse
  • avgjørelser om særskilt tilrettelegging - enkeltvedtak om særskilt språkopplæring 

 

 

Dato:
18. september 2019 - 19. september 2019
Sted:
Bodø: Bankgata ungdomsskole, Støver skole, PPT
Ansvarlig:
Oppvekst og utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Skoleeier, Skoler, PPT,