Fylkesmannens brukerundersøkelse 2016

Vi gjennomfører nå en undersøkelse for å kartlegge hvordan brukere opplever oss. Resultatene fra undersøkelsen vil bli brukt i arbeidet med å forbedre tjenestene våre. Svarfristen er 26. oktober.

Undersøkelsen sendes ut på e-post til et utvalg av våre kontakter: privatpersoner, kommuner, verger, organisasjoner, virksomheter vi samarbeider med med flere. Tilsvarende undersøkelser gjennomføres i alle fylkene. 

Vi vil gjerne ha din vurdering av oss og våre tjenester.

Lenke til undersøkelsen ligger til høyre eller nedenfor.

Undersøkelsen er avsluttet - nå jobber vi med resultatene.