Oppvekstkonferansen 2017

Fylkesmannen inviterer til Oppvekstkonferanse i Bodø 28. - 29. mars 2017.

Sett av datoene allerede nå!

Målgruppe for konferansen er: Ansatte i kommunene som jobber med barn og unge (folkehelse, barnehage, skoler, barnevern, NAV, helse- og omsorgstjenester, helsesøstertjenesten, leger, kultur, planleggere, politikere, administrasjon) Sentrale samarbeidspartnere som kompetansesentrene, Bufetat, fylkeskommunen, Gårdsopplevelser Nord, Bruker- og interesseorganisasjoner.

Mer informasjon kommer til høsten