Kick-off 2015 for Vårres Unga -Vårres Framtid

Koordinatorer for VUVF i alle fylkets kommuner er invitert til kick - off samling i Bodø 26.-27. august i forbindelse med ny kartlegging i kommunene.

Samlingen skal inspirere, informere og gi rom for refleksjon og diskusjon. Alt dette for å synliggjøre sammenheng og helhet i arbeidet med barn og unge.

For mer informasjon om Vårres Unga-Vårres Framtid, se linkene til høyre.

For Kick-off programmet, se linken til høyre.