Geir Lippestad kommer

Fylkesmannens kommunekonferanse vil i år fokusere på regelverkets betydning i et demokratiperspektiv. Innleder 4. mars vil være Geir Lippestad.

Fylkesmannen og KS Nordland samkjører også i år kommunekonferansen og strategikonferansen, med felles bolk om kommunereformen 3. mars, før kommunekonferansen fortsetter 4. mars.

På kommunekonferansen har vi nå fått bekreftet Geir Lippestad som foredragsholder om regelverkets betydning i et demokratiperspektiv. Dette er et tema vi tar opp også i flere av de andre postene på programmet. Der vil vi rette fokus på balansen mellom nasjonale mål og lokaldemokratiet i arealforvaltningen, og rettsikkerhet for sårbare grupper i Nordlandskommunene. Klimautfordringen og omstillingsutfordringer for å nå togradersmålet blir også tema 4. mars.

Program vil være klart i løpet av januar. KS Nordland administrerer påmelding for begge dagene.