AVLYST: Klimatilpasning - Vær smart!

Dato:
29. april 2020 09:30 - 16:15
Sted:
Scandic Havet, Bodø
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland, Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Miljødirektoratet
Målgruppe:
Se teksten
Påmeldingsfrist:
27.03.2020 23:00:00

«VÆR SMART!» er Miljødirektoratets kursopplegg om klimatilpasning for kommunene. Målgruppene er kommunale saksbehandlere og ansvarlige innen kommunalteknikk, landbruk, plan, byggesak, miljø, beredskap og jurister, samt private konsulenter.

AVLYST: Arrangementet er avlyst på grunn av situasjonen med koronaviruset


Et hovedmål med kurset er bedre tverrfaglig samhandling. Vi oppfordrer derfor kommunene til å delta med representanter fra flere fagområder. Kurset er gratis.

Klimatilpasning – ansvar og gjennomføring i kommunene

Klimaet er i endring, og kommunene har et ansvar for å redusere konsekvensene. Dette involverer mange fagsektorer. Organiseringen av risikovurdering, forebygging og kunnskapsdeling kan oppleves lite oversiktlig, og lovverket er i endring for å tilpasses dagens klima. Kommunene spiller den mest sentrale rollen i arbeidet, og kan blant annet komme i erstatningsansvar hvis ting går galt.

 

Dato:
29. april 2020 09:30 - 16:15
Sted:
Scandic Havet, Bodø
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland, Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Miljødirektoratet
Målgruppe:
Se teksten
Påmeldingsfrist:
27.03.2020 23:00:00