AVLYST: Seminar om Inn på tunet som dagaktivitetstilbud til personer med demens

Dato:
28. april 2020 10:00 - 16:15
Sted:
Mosjøen videregående skole, studiested Marka. Honggardsvegen 33, 8658 Mosjøen
Arrangør:
Fylkesmannens Helse- og omsorgsavdeling og Landbruks-og reindriftsavdeling
Målgruppe:
Kommuneansatte, demensforeninger, pårørende, frivillige, gårdbrukere, Inn på tunet-tilbydere m.fl.
Påmeldingsfrist:
14.04.2020 23:00:00
Illustrasjonsfoto, Ingrid Roaldsen, Fylkesmannen i Nordland
Illustrasjonsfoto, Ingrid Roaldsen, Fylkesmannen i Nordland

 

Kommunene i Nordland oppfordres til å etablere samarbeid med gårdsbruk om dagaktivitetstilbud til personer med demens. Gården er en utmerket arena for demensomsorg og bidrar til mestring, trivsel og samhold. Fylkesmannen inviterer til gratis dagsseminar 28. april i Mosjøen. Meld deg på i dag!

AVLYST: Arrangementet er avlyst på grunn av situasjonen med koronaviruset.


Tilbudet til personer med demens og deres pårørende skal utvikles som en integrert del av den samlede helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Fra 1. januar 2020 ble det lovpålagt for kommunen å ha dagaktivitetstilbud for personer med demens. Mange personer med demens mangler et tilbud som kan by på et godt sosialt miljø, allsidige- og nyttige aktiviteter i naturlige, tilrettelagte omgivelser. Inn på tunet kan være et eksempel på et variert og tilpasset aktivitetstilbud som kan skape et godt og verdig liv for personer med demens.

Målgruppe

Målgruppen for seminaret er kommuneansatte innen helse- og omsorg, kommunepolitikere, pårørende, demensforeninger, kommunale brukerrepresentanter, Inn på tunet-tilbydere og gårdbrukere som ønsker å lære mer om Inn på tunet som dagaktivitetstilbud til personer med demens. 

Seminaret arrangeres i samarbeid med Mosjøen videregående skole, og arrangeres på studiested Marka. 

Fylkesmannens arbeider på tvers av fagområder med Inn på tunet

Fylkesmannen gjennomfører et tverrfaglig prosjekt om Inn på tunet. Inn på tunet er velferdstjenester som tilbys av godkjente gårdsbruk. Som en del av prosjektet samarbeid Helse- og omsorgsavdelinga og Landbruks- og reindriftsavdelinga om dette seminaret der vi kobler kvalitetsreformen Leve hele livet til Inn på tunet. 

Leve hele livet

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha trygghet for at de får god hjelp når de trenger det. Kvalitetsreformen for eldre skal handle om fellsskap, aktivitet, mat og helsehjelp. Utgangspunktet for Leve hele livet er blant annet en erkjennelse av at gode løsninger ute i kommuner, fylkene og helseforetak i liten grad spres til andre. 

Inn på tunet i Nordland

Nordland har pr. i dag 26 godkjente tilbydere av Inn på tunet. Dette er gårdsbruk som tilbyr velferdstjenester til ulike brukergrupper. En av disse gruppene er personer med demens. Andre grupper kan være skoleelever, barnehagebarn, personer med behov for livsmestring, arbeidstrening, språktrening, personer med ulike typer funksjonshemming osv. Inn på tunet-tjenester kjøpes i all hovedsak av kommunene og av NAV. Inn på tunet kan være et tilbud til mange av kommunens innbyggere. Les mer om Inn på tunet ved å klikke på lenken til høyre. 

Utstillingen Demensomsorg på gård

Som en del av seminaret vil prosjektet Demensomsorg på gård vise en utstilling som formidler resultatene fra undersøkelsene sine. I tillegg vil en representant fra prosjektet delta på seminaret og presentere resultatene. Les mer om prosjektet ved å klikke på lenken til høyre. 

 

Påmelding

Dato:
28. april 2020 10:00 - 16:15
Sted:
Mosjøen videregående skole, studiested Marka. Honggardsvegen 33, 8658 Mosjøen
Arrangør:
Fylkesmannens Helse- og omsorgsavdeling og Landbruks-og reindriftsavdeling
Målgruppe:
Kommuneansatte, demensforeninger, pårørende, frivillige, gårdbrukere, Inn på tunet-tilbydere m.fl.
Påmeldingsfrist:
14.04.2020 23:00:00