Reindriftsseminar 2020

Dato:
11. mars 2020 09:30 - 12. mars 2020 16:00
Sted:
Fru Haugans hotell, Mosjøen
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Reineiere i Nordland, kommuner, planleggere, forskere og andre interesserte
Reinskilling i Simskardet, oktober 2019 (Foto: Mildrid Elvik Svoen/Fylkesmannen i Nordland)
Reinskilling i Simskardet, oktober 2019 (Foto: Mildrid Elvik Svoen/Fylkesmannen i Nordland)

Velkommen til årets reindriftsseminar! Det er viktig at du leser informasjonen under før du melder deg på.

Årets reindriftsseminar vil være delt i to.

Dag 1 har temaet bærekraftig reindrift. Denne dagen kan alle som er interessert i å lære mer om reindrift og å delta i diskusjonen rundt temaene som blir tatt opp, melde seg på. I tillegg til reindriftsnæringa ønsker vi spesielt å invitere kommuner, planleggere, forskere og andre aktører som arbeider med temaer innen areal- og rovviltforvaltning.

Dag 2 har temaet selvstyre, forvaltning og beredskap. Denne dagen er tiltenkt reineierne og representer fra reindriftsforvaltninga, og er satt av til den direkte dialogen mellom reindriftsnæringa og de ulike aktørene i reindriftsforvaltninga.

Fylkesmannen dekker deltagelse og overnatting for en person per siidaandel. Andre deltakere dekker selv utgiftene for sin deltagelse.

Påmeldingfrist 28. februar.

 

Påmelding til Reindriftsseminar 2020

Fyll ut hva du ønsker å delta på og om du vil overnatte. Dette må du gjøre selv om du får alle kostnader dekket.

Ønsker du overnatting fra 11. til 12. mars?
Trenger du overnatting fra 10. til 11. mars på grunn av lang reisevei?
Velg dagpakker og middag

Påmeldte deltakere

Navn Virksomhet
Mildrid Elvik Svoen Fylkesmannen i Nordland
Vilde Johnson Fylkesmannen i Nordland
Ola Christian Rygh Landbruksdirektoratet
Helge Lynghaug Vefsn kommune
Ragnhild Eide Jensen Vefsn kommune
Tom Cato Karlsen Fylkesmannen i Nordland
Toril Austvik Fylkesmannen i Nordland
Anne Utsi Fylkesmannen i Nordland
Øyvind Skogstad Fylkesmannen i Nordland
Siv Svendsen Mattilsynet
Marianne Olsen Vefsn kommune
Wibeke Johansen Vefsn kommune
Berit Hundåla Rovviltnemnda i Nordland
Per Ole Oskal Saltfjellet reinbeitedistrikt
Christian Brun-Jenssen Fylkesmannen i Nordland
Per Christian Enger Statens vegvesen
Lill Sletteng Fylkesmannen i Nordland
Nils-Anders Appfjell Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt
Torstein Appfjell Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt
Monica Iveland Fylkesmannen i Nordland
Ing-Lill Pavall Fylkesmannen i Nordland
Jon Arne Leirvik Hemnes kommune
Børge Steinmo Johnsen Statens vegvesen
John Kosmo Fylkesmannen i Nordland
Silje Trollstøl Landbruks- og matdepartementet
Stein Tage Domaas Fylkesmannen i Nordland
Kim André Haugan Schei Rovviltnemnda i Nordland
Betty Kappfjell Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt
Knut Kappfjell Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt
Berit Kappfjell Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt
Svein Bjørk Plankonsulent, Nord-Trøndelag reinbeiteområde
Hans-Gunnar Ottervik Vefsn kommune
Gaebpien Egon Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt
Jostein Øvervatn Fylkesmannen i Nordland
Ina-Theres Sparrok Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt
Nils Johan Kappfjell Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt
Catarina Utsi Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt
Nils Mathis Anti Røssåga/Toven reinbeitedistrikt
Gun Margret Utsi Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt
Thomas Sørensen Beiarn kommune
Johan Martin Stenfjell HMS-rådgiver, Norsk landbruksrådgivning
Svein Morten Eilertsen NIBIO
Odd Kristian Kaushik Landbruksdirektoratet
Biret Risten Eira Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Eli Forthun Meløy kommune
Torhild Lamo Njaarken vaarjelimmiedajveraerie
Harald Lie Hattfjelldal kommune
Ragnhild Sparrok Larsen Nordland Reindriftsamer/ Byrkije Sijte
Tor Enok Larsen Byrkije Sijte
Siv Mossleth Stortinget
Jon Anders Kuhmunen Saltfjellet reinbeitedistrikt
Vegar Pedersen SNO
Trond Bjørkås Nordland Bondelag
Judith Dahl Herøy kommune
Morten Floor Landbruks- og matdepartementet
Inger Margrethe Hætta Eikelmann Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Ellinor Jåma Norsk Reindriftssamers Landsforbund
Edit Johnsen Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS)
Ellen Ingrid Eira Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS)
Johan Inge Greff Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS)
Cecilie Lifjell Ildgruben reinbeitedistrikt
Tom Lifjell Ildgruben reinbeitedistrikt
Nils Mathis Anti Røssåga/Toven reinbeitedistrikt
Martin Drevvatn Statens naturoppsyn
Inge Sollund Ingvaldsen Midtre Nordland nasjonalparkstyre

 

Dato:
11. mars 2020 09:30 - 12. mars 2020 16:00
Sted:
Fru Haugans hotell, Mosjøen
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Reineiere i Nordland, kommuner, planleggere, forskere og andre interesserte