Reindriftsseminar 2019

Dato:
26. februar 2019 - 27. februar 2019
Sted:
Mo i Rana
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Reineiere i Nordland
Reintelling på Glomfjordfjellet november 2017
Reintelling på Glomfjordfjellet november 2017 (Foto: Ing-Lill Pavall / Fylkesmannen i Nordland)

Her er presentasjonene fra årets reindriftsseminar.

Dag 1

Informasjon fra Fylkesmannen - John Kosmo, landbruks- og reindriftsdirektør

Reindrift i Nordland på Instagram - Ina-Theres Sparrok, Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt

Media og reindrift - Sunnane Skjåstad Lysvold, NRK Nordland

Hvordan koble ulike typer kunnskap - Camilla Risvoll, Svein Morten Eilertsen og Mats Pavall, Nordlandsforskning og Duokta reinbeitedistrikt

Forslag til ulike typer kompetanseutviklende kurs - Toril Austvik, Fylkesmannen i Nordland 

Refleksjoner rundt reindriftsloven - Kirsti Strøm Bull, professor emerita Universitet i Oslo (Lagmannsrettsdom om rovdyrerstatning fra 2018)

 

Dag 2

Frivillig yrkesskadetrygd - Kirsti Strøm Bull, professor emerita Universitet i Oslo (Disposisjon)

Forsikringer og reindrift - Hans Jacob Bull, professor emeritus Universitet i Oslo

Hvordan får vi større effekt av tapsforebyggende arbeid? - Øyvind Skogstad, Fylkesmannen i Nordland

Samarbeid om kadaverdokumentasjon - Vegar Pedersen, Statens naturoppsyn

Reinkjøtt på Grüne Woche og i næringsutvikling - Ingvill Bang, Fylkesmannen i Nordland

Forsknings- og utviklingsseminar om tap og produksjon i reindrifta i Nordland 22. mai 2019 - Mildrid Elvik Svoen, Fylkesmannen i Nordland

 

Dato:
26. februar 2019 - 27. februar 2019
Sted:
Mo i Rana
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Reineiere i Nordland