RASK – riktigere antibiotikabruk i sykehjem

Dato:
20. mai 2019 01:00 - 22. mai 2019
Sted:
Bodø, Svolvær, Mosjøen
Ansvarlig:
ASP, KORSN, Fylkesmannen i Nordland

Oppstart i Nordland i mai 2019.

RASK er en antibiotikaintervensjon, hvor hensikten er å oppnå riktigere antibiotikabruk i sykehjem og øyeblikkelig hjelp døgnenheter (ØHD/KAD).

Intervensjonen er forankret i Regjeringens Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten, som har gitt klare føringer om å oppnå 30 % redusert antibiotikabruk i hele primærhelsetjenesten i perioden 2012-2020.

Tre oppstartkonferanser i mai

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) arrangerer i samarbeid med Kompetansesenterert for smittevern i Helse Nord (KORSN) og Fylkesmannen tre oppstartkonferanser i Nordland i mai 2019:

Bodø 20. mai 2019

Svolvær 21. mai 2019

Mosjøen 22. mai 2019

Målgruppen for konferansen er ledere, leger og sykepleiere i sykehjem og KAD.

Tentativt program for konferansen i Bodø ligger på høyre side.

Programmet er det samme alle de tre stedene.

Invitasjon til konferansene med linker til påmelding, og mer informasjon om intervensjonen ble sendt til alle kommunene 4. mars.

RASK har så langt vært arrangert i ti fylker. Oppmøtet har vært 75-100 %. I gjennomsnitt har disse fylkene oppnådd ca 15% reduksjon i antibiotikaforbruket i løpet av 6-12 måneder.

 

Dato:
20. mai 2019 01:00 - 22. mai 2019
Sted:
Bodø, Svolvær, Mosjøen
Ansvarlig:
ASP, KORSN, Fylkesmannen i Nordland