Inn på tunet

Dato:
20. mars 2019 11:00 - 21. mars 2019 12:00
Sted:
Scandic Havet, Bodø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Kjøpere av Inn på tunet-tjenester, Inn på tunet-tilbydere, gårdbrukere mfl.
Påmeldingsfrist:
05.03.2019 23:59:00

Fylkesmannen i Nordland sitt prosjekt «Inn på tunet – med kjøperne i fokus» inviterer til et todagers Inspirasjonsseminar om Inn på tunet 20. -21. mars 2019.

Målgruppen for konferansen er:

  • Kjøpere og fremtidige kjøpere av Inn på tunet-tjenester i kommunene i Nordland
  • Inn på tunet-tilbydere
  • Gårdbrukere som ser Inn på tunet som en mulighet for sin gård
  • Andre som har interesse for og ønsker å lære mer om Inn på tunet

Programmet går fra «lunsj til lunsj» og vil formidle historiene om de gode samarbeidene mellom kjøpere og tilbydere av Inn på tunet-tjenester, så vel som suksesskriterier for et vellykket samarbeid. I tillegg vil Fylkesmannens fagavdelinger for Helse og omsorg, Sosial og vergemål, og Oppvekst og utdanning, informere om mulighetene som ligger i Inn på tunet. Status for Inn på tunet-næringen i Nordland vil også bli presentert. Se vedlagte program.

Frist for påmelding er 19. februar. Det er reservert rom til fordelaktige priser på Scandic Havet hotell som bestilles direkte hos hotellet av den enkelte deltaker. Bestilling av hotellrom gjøres ved å sende e-post til Scandic Havet: havet@scandichotels.com med ref. Fylkesmannen i Nordland «Inn på tunet» eller ringe på telefon 75 50 38 00. Merk at etter påmeldingsfristens utløp (12. februar) kan ikke hotellet garantere for pris eller tilgjengelighet på hotellrom.

Håper vi sees!

Meld deg på her:

Inn på tunet

Jeg ønsker å delta på:

Dato:
20. mars 2019 11:00 - 21. mars 2019 12:00
Sted:
Scandic Havet, Bodø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Kjøpere av Inn på tunet-tjenester, Inn på tunet-tilbydere, gårdbrukere mfl.
Påmeldingsfrist:
05.03.2019 23:59:00