Informasjonsmøte for verger i Steigen

Dato:
15. oktober 2019 18:00 - 20:00
Sted:
Steigen Vertshus
Arrangør:
Vergemålsseksjonen
Målgruppe:
Verger i Steigen

Fylkesmannen i Nordland v/vergemålseksjonen, har gleden av å invitere verger i Steigen kommune til informasjonsmøte.

Tema som tas opp er blant annet: 

  • Vergemålets mandat
  • Selvbestemmelse og vergehavers medvirkning
  • Større disposisjoner; avhending av eiendom, gaver, arveforskudd m.m.
  • Godtgjøring og utgiftsdekning
  • Regnskap
  • Plassering av midler
  • Avslutning av vergemålet

Påmelding må skje innen 09. oktober på skjema under.

Det blir enkel bevertning

 

Vergemøte Steigen

Dato:
15. oktober 2019 18:00 - 20:00
Sted:
Steigen Vertshus
Arrangør:
Vergemålsseksjonen
Målgruppe:
Verger i Steigen

Kontaktpersoner