DEKOM - regional samling Nord

Dato:
12. mars 2019 09:00 - 16:00
Sted:
Edge Hotel, Tromsø
Ansvarlig:
Høgskulen på Vestlandet
Målgruppe:
Koordinatorer og fagpersoner fra UH, Fylkesmenn, skoleeiere og skoleledere

HVL er på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet nasjonal koordinator innen universitets- og høgskolesektoren i arbeidet med desentralisert ordning for kompetanseutvikling.

Nå arrangeres det regional samling for kommunale, fylkeskommunale og private skoleeiere og skoleledere, samt Fylkesmenn og fagpersoner fra UH i Tromsø.

Tema for samlingen er hvordan vi kan utvikle gode partnerskap, erfaringsdeling og drøfting av porblemstillinger og utfordringer.

Dato:
12. mars 2019 09:00 - 16:00
Sted:
Edge Hotel, Tromsø
Ansvarlig:
Høgskulen på Vestlandet
Målgruppe:
Koordinatorer og fagpersoner fra UH, Fylkesmenn, skoleeiere og skoleledere