ACT/FACT-team samling 2020

Dato:
22. september 2020 12:00 - 23. september 2020 12:00
Sted:
Digitalt, Microsoft Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, RVTS Nord, KoRus Nord og NAPHA
Målgruppe:
ACT/FACT team i Nord-Norge, interesserte kommuner og spesialithelsetjenester

Årets nettverkssamling gjennomføres digitalt.

Digitale løsninger krever avkortete dager.

Dag 1 - 22.september 2020 fra kl. 12-15.

Dag 2 - 23.september 2020 fra kl. 09-12.

Lenken til Teamsmøtet sendes ut til kontaktpersonene i teamene etter at påmeldingsfristen er gått ut. Kontaktpersonene må sørge for møterom for hele teamet, med mulighet for tilkobling til Microsoft Teams-platformen.

Dag 2 spanderer Fylkesmannen lunsj på teamene. Praktisk gjennomføring diskuteres med kontaktpersonen.

Samlingen åpner også for deltakelse av kommuner/spesialisthelsetjenester som ønsker å vite mer om hvordan ACT/FACT fungerer.

For programmet se under lenker/dokumenter.

Frist for påmelding er 16.september 2020.

Dersom du vil melde deg på, også etter fristen, send e-post til fmnosgr@fylkesmannen.no og gaute.strand@napha.no.

Dato:
22. september 2020 12:00 - 23. september 2020 12:00
Sted:
Digitalt, Microsoft Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, RVTS Nord, KoRus Nord og NAPHA
Målgruppe:
ACT/FACT team i Nord-Norge, interesserte kommuner og spesialithelsetjenester