Tverrfaglig opplæring - Mosjøen - Samtaler med barn om vold og seksuelle overgrep

Dato:
18. november 2014 11:00 - 19. november 2014 13:30
Sted:
Fru Haugans, Mosjøen
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Ansatte i barnehage, skole, SFO, helsestasjon og barnevern

Kurset i Mosjøen om samtaler med barn om vold og seksuelle overgrep er gjennomført . Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS, Nord) sto for opplæringen, og presentasjonene finner du til høyre under relaterte dokumenter.

 

 

Dato:
18. november 2014 11:00 - 19. november 2014 13:30
Sted:
Fru Haugans, Mosjøen
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Ansatte i barnehage, skole, SFO, helsestasjon og barnevern