Samling for Nav- og barnevernledere i Nordland

Dato:
13. oktober 2016 09:30 - 14. oktober 2016 14:00
Sted:
Radisson Blu, Bodø
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Nav- og barnevernledere i Nordland
Påmeldingsfrist:
11.10.2016 10:00:00

Fylkesmannen i Nordland inviterer til felles samling for Nav- og barnevernledere i fylket den 13. og 14. oktober 2016 i Bodø.

Første dag av konferansen er en felles dag for Nav- og barnvernledere i Nordland. Dag to av konferansen er satt av til å gå mer i dybden på de ulike fagområdene, slik at Nav og barnevern har dagen hver for seg. Vi avslutter felles med et forrykende foredrag av Mia Törnblom.

Stein Langeland ved kunnskapsavdelingen i Arbeids og velferdsdirektoratet kommer. Han vil si noe om tilstand og utviklingstrekk for fattigdom og levekår i Norge. Asgeir Solstad, ved Nord universitet vil ha en praktisk tilnærming til barnefattigdomsutfordringer og hvordan vi kan bryte sosial arv. Fra RVTS nord har vi fått Marianne Sandbu Ryeng til å forelese om hjernens utvikling og hvordan forstå barn og unge som har levd med vold, overgrep og annen omsorgssvikt.

Konferansen starter den 13. oktober kl. 10.00. Registering fra kl. 09.30. Konferansen avsluttes 14. oktober kl. 14.00. Vi anbefaler de som reiser med fly å bestille returen slik at dere får med siste del av konferansen. Påmeldingen er bindende. Dersom påmeldte ikke møter vil kommunen bli belastet for utgiftene.

Målgruppe: Navledere og barnevernsledere i Nordland.

TO-kontorene i Nav kan ta med inntil 2 avdelingsledere, og Nav Bodø kan ta med inntil 3 avdelingsledere.

Barnevernstjenestene i Bodø, Rana, Vefsn og Narvik kan også delta med fagleder.

Sted: Radisson Blu, Bodø

Endelig påmeldingsfrist: 27.09.16

Påmelding via skjema under

Dato:
13. oktober 2016 09:30 - 14. oktober 2016 14:00
Sted:
Radisson Blu, Bodø
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Nav- og barnevernledere i Nordland
Påmeldingsfrist:
11.10.2016 10:00:00