Konferanse folkehelse, rus og psykisk helse: Sammen om mestring - felles løft Bodø

Dato:
5. februar 2015 10:00 - 6. februar 2015 13:00
Sted:
Scandic Bodø, Sjøgata 23
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset, Nav, Nordland fylkeskommune, KoRus Nord, RKK
Målgruppe:
Kommunalt ansatte, spesialtisthelsetjenesten, NAV ansatte, folkehelsekoordinatorer, fastleger/kommuneleger, helsesøstre, lavterskel psykologer,brukerorganisasjoner, miljøtjenestene i skolen, PPT, arbeidsgivere, Kriminalomsorgen,politikere,frivillige org

Flerfaglig og fleretatlig konferanse om samarbeid 2015

Fylkesmannen i Nordland inviterer sammen med Nordlandssykehuset, Helgelandssykeheuset, NAV, Nordland fylkeskommune, KoRus Nord, RKK og kommunene til konferanse om folkehelse, rus og psykisk helse.

For å ivareta lokale behov legges konferansen tre ulike steder: Mosjøen for sørfylket, Bodø for midtfylket og Stokmarknes for nordfylket. Mer informasjon om nordfylket kommer senere, men datoene er 23. - 24. september 2015.

For midtfylket (Saltenkommunene, Tysfjord og Rødøy) blir konferansen i Bodø 5. og 6. februar 2015. Påmelding lengere nede på siden.

Målsettingen med konferansen er å bidra til en helhetlig tilnærming til pasienten/brukeren, utvikle et godt samarbeid mellom tjenestene, bygge faglige nettverk og kompetanseheving.

Programmet for konferansen i midtfylket og sørfylket finner du i menyen til høyre. Det kan bli små endringer i programmet.

Påmeldingen er bindende.

Arrangørene dekker overnatting, opphold og middag. Det er en egenandel på kr 1000,- som alle deltakerne betaler, uavhengig av deltakelse begge dager eller bare en dag.

Powerpoint fra konferansen i Bodø finner du til høyre.

Dato:
5. februar 2015 10:00 - 6. februar 2015 13:00
Sted:
Scandic Bodø, Sjøgata 23
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset, Nav, Nordland fylkeskommune, KoRus Nord, RKK
Målgruppe:
Kommunalt ansatte, spesialtisthelsetjenesten, NAV ansatte, folkehelsekoordinatorer, fastleger/kommuneleger, helsesøstre, lavterskel psykologer,brukerorganisasjoner, miljøtjenestene i skolen, PPT, arbeidsgivere, Kriminalomsorgen,politikere,frivillige org