Samling for kommuneoverlegene og helse- og omsorgsledere i kommunene

Dato:
3. desember 2019 10:30 - 4. desember 2019 14:00
Sted:
Radisson Blu Bodø
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Kommuneoverleger og helse- og omsorgsledere

Velkommen til fylkets første samling: "Koordinering og sammenheng i tjenesten"

Tema:

  • Tvangsbegrensningsloven
  • Tilsyn
  • Den akuttmedisiniske kjeden - helhetlige tjenester
  • Tilskuddsmidler/skjønnsmidler
  • Pakkeforløp psykisk helse og rus
  • Velferdteknologi
  • Hvordan få til god brukermedvirkning
  • FACT team - erfaringer med etablering i kommunene

- og mye tid til å prate sammen!

Det vil bli en egenandel på ca kr 2000,- per person. Fylkesmannen dekker reise, opphold(hotell 3.- 4. desmeber) og dagpakker, samt middag tirsdag 3.november.

NB! Hotellet bestilles ved påmelding i linken nedenfor. Skal ikke bestilles gjennom Egencia.

For å bestille reise, kontakt Egencia: Telefon: 23 15 16 00 eller e-post:customer_service@egencia.no. HUSK å oppgi at det er Fylkesmannen i Nordland som dekker reisen og ref.nr 2180atj.

Påmelding er bindende etter at påmeldingsfristen har gått ut. Ved avmelding etter at fristen har gått ut eller ved forfall til samlingen, må du selv / arbeidsgiver dekke kostnadene (dagpakker, reise og opphold).

Påmeldingsfrist 1.november.

Dato:
3. desember 2019 10:30 - 4. desember 2019 14:00
Sted:
Radisson Blu Bodø
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Kommuneoverleger og helse- og omsorgsledere