Fagsamling for veiledere i Nav i Nordland

Dato:
2. desember 2019 10:30 - 3. desember 2019 15:00
Sted:
Radisson Blu, Bodø
Arrangør:
Fylkesmannen og Nav Nordland
Målgruppe:
Veiledere i Nav i Nordland

Fylkesmannen og Nav Nordland inviterer til fagsamling for veiledere i Nav i Nordland den 02. og 03. desember 2019 i Bodø

Det er oppfølgingsarbeidet i Nav som er i fokus.

Arbeids- og velferdsdirektoratet vil informere om prosjektet økt kompetanse i Nav. Vi har kartlegging, digitalisering og markedsarbeid på agendaen. Ellen Andenæs vil foredra om Samtalen som verktøy med utgangspunkt i Utvei-rapporten, og Arman Vestad vil bidra inn både i forhold til relasjonskompetanse og økonomiforståelse med foredrag, gruppeoppgaver og diskusjoner.

Konfransier er Tor Martin Leines Nordaas.

Konferansen starter den 02. desember kl. 10.30. Registering fra kl. 09.30. Konferansen avsluttes 03. desember kl. 15.00. Vi anbefaler dere som reiser med fly å bestille returen slik at dere får med siste del av konferansen. For å få dekt reiseutgifter er det en forutsetning at du har deltatt på hele samlingen.

Fylkesmannen og Nav Nordland dekker utgiftene til konferansen, reise med offentlig kommunikasjon, overnatting og middag kvelden den 02. desember. Vi har reservert 70 rom på Radisson Blu og konferansesalen har plass for inntil 90 personer.

Sted: Radisson Blu, Bodø

Kontaktpersoner: Heidi Bolte, Liv Erna Torrissen, Leif-Ole Arntsen og Vanja Os

 

Praktisk informasjon om reiseutgifter

Fylkesmannen og Nav Nordland refunderer reiseutgifter der offentlig kommunikasjon er benyttet. Utgifter til kost dekkes ikke.

Statlige ansatte bruker Agresso med følgende koder:

Koststed: 189100

Formålskode: K72106

Kommunalt ansatte:
Kommunen må sende inn refusjonskrav.

Refusjonskrav sendes Fylkesmannen elektronisk som en faktura. Statlige ansatte sender sitt krav til Nav Nordland.

Faktura-adresse: Er vårt org. nr. 974 764 687 – Merkes 2180 RGU

Eventuelt

Fylkesmannen i Nordland
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Fagsamlingen er nå fulltegnet

Dato:
2. desember 2019 10:30 - 3. desember 2019 15:00
Sted:
Radisson Blu, Bodø
Arrangør:
Fylkesmannen og Nav Nordland
Målgruppe:
Veiledere i Nav i Nordland