Kurs i generell økonomisk rådgivning

Dato:
12. juni 2019 10:00 - 14. juni 2019 12:00
Sted:
Radisson Blu
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Nav-veiledere, både kommunalt og statlige ansatte, som arbeider i forhold til de kommunalt sosiale tjenestene i Nav

Hvilken nytteverdi har det å vite noe om tjenesten økonomisk rådgivning?

Økonomisk rådgivning er en lovpålagt individuell rettighet etter sosialtjenesteloven § 17. Tjenesten er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret, ansatte i NAV-kontorene, og ansatte i tjenester som samhandler med Nav, må derfor ha grunnleggende kunnskap om tjenesten.

Mange kan ha økonomiske problemer selv om de ikke gir uttrykk for det. For å ha nytte av dette kurset trenger det dermed ikke i hovedsak dreie seg om at bruker kommer i kontakt med deg for økonomisk råd og veiledning.

Målet med kurset den 12.06 er at kursdeltakerne etter en kurs skal ha kunnskap til å avdekke og forebygge økonomiske problemer, uavhengig av stilling og arbeidsoppgaver. Videre skal deltakerne etter endt kurs også kunne bistå med råd og veiledning, samt å kunne videreformidle personer som trenger det, til økonomisk rådgivning.

For å få tilstrekkelig kompetanse innen økonomisk rådgivning, anbefales Nav-ansatte også å gå på kurset «grunnkurs i økonomisk rådgivning».

Det er utarbeidet ny kursrekke. Første dag er et innføringskurs og dag to og tre baserer seg på det som tidligere ble kalt grunnkurs i økonomisk rådgivning.

Basiskurs den 12.06 er kurset for deg som:

 • Arbeider i kommunale oppfølgingstjenester (bolig, rus og psykisk helse).
 • Arbeider i barnevernstjenesten.
 • Arbeider med statlige ytelser.
 • Er nyansatt i Nav-kontor, eller som trenger helt grunnleggende kunnskap om økonomisk rådgivning.

Hva skal du sitte igjen med etter endt kurs?

 • Å kunne forebygge økonomiske problemer
 • Å ha tilstrekkelig kunnskap for å kunne avdekke brukere som har økonomiske bekymringer eller problemer.
 • Økt bevissthet om hva økonomiske problemer kan medføre.
 • Å ha tilstrekkelig kunnskap om hvor brukere skal få økonomisk rådgiving.
 • Bistå i henvendelser til Namsmannen om utleggstrekk.

Foredragsholder 12.06. er Mette Øvrewall, seniorrådgiver Fylkesmannen i Trøndelag og Vanja Os, seniorrådgiver Fylkesmannen i Nordland.

Dersom du er usikker på om du er i målgruppen, ta kontakt med Vanja Os.

Grunnkurs den 13. – 14.06 er kurset for deg som:

 • Er ansatt i NAV-kontoret og har brukerkontakt uavhengig av statlig eller kommunal ansettelse.
 • Er nyansatt som spesialist innen økonomisk rådgivning i NAV-kontoret (økonomisk rådgiver/gjeldsrådgiver).

Forkunnskap:

 • Kjennskap til fordypningsmodul «Råd og veiledning av brukere med økonomiske problemer» (se vedlegg).

Dersom du er usikker på om du er i målgruppen, ta kontakt med Vanja Os.

Hva skal du sitte igjen med etter endt kurs?

 • Når bruker skal få tjenesten økonomisk rådgivning.
 • Økt bevissthet om rollen som økonomisk rådgiver.
 • Kunnskap om de ulike nivå for rådgivningen.
 • Kunnskap om hvordan hjelpe brukeren med personlig økonomi.
 • Kjennskap til helhetlig løsning av brukerens gjeldssituasjon.
 • Bistå i henvendelser til Namsmannen om utleggstrekk og utleggspant.
 • Kjennskap til pengekrav, mislighold og foreldelse.

Forelesere på grunn-kurset er juristene Daniel Bergamelli og Inger-Helene Søgnen. Bergamelli jobber ved Fylkesmannen i Trøndelag og Søgnen jobber ved Fylkesmannen i Vestland.

Påmelding, reise og utgifter

Vi har reservert plass til 70 deltakere den 12. juni og til 45 deltakere den 13. og 14. juni.

Påmeldingsfrist 09. mai kl. 12.00.

Reiseutgifter: Fylkesmannen dekker billettutgifter. Reisen må bestilles gjennom Via Egencia, tlf. 75 54 17 77 - E-post: customer_service(a)egencia.no

VIKTIG: Faktura skal sendes til RKK Salten, husk å opplyse om dette ved bestilling og be reisebyrået merke faktura med «RK8300»

Hotellovernatting og fellesmiddag dekkes også. Hotellet sender fellesregning til Fylkesmannen på dette. De fleste vil komme tidsnok til samlingen ved å reise hjemmefra samme morgen. De som likevel må starte hjemmefra før kl. 06.00, kan etter nærmere avtale få dekket overnatting. De som ønsker dette må kontakte oss per e-post før påmeldingsfristen går ut.

Dato:
12. juni 2019 10:00 - 14. juni 2019 12:00
Sted:
Radisson Blu
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Nav-veiledere, både kommunalt og statlige ansatte, som arbeider i forhold til de kommunalt sosiale tjenestene i Nav