Kommunekonferansen 2019

Dato:
20. mai 2019 - 21. mai 2019
Sted:
Radisson Blu hotell, Bodø
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Ordførere, rådmenn, politisk- og administrativ ledelse o.a.
Se og hør opptak av hele kommunekonferansen
Se og hør opptak av hele kommunekonferansen

20. og 21. mai arrangerte Fylkesmannen i Nordland årets kommunekonferanse på Radisson Blu Bodø. Tema i år omfattet blant annet det økonomiske opplegget i 2020, samt viktige oppgaver for kommunene fremover. Her finner du programmet, lenke til opptakene og presentasjonene.

Første dag på årets konferanse tar utgangspunkt i kommuneproposisjon 2020, og de økonomiske forutsetningene for året som kommer. Statssekretær Aase Marthe Horrigmo gjør rede for proposisjonens konsekvenser for kommune-Norge i stort, mens områdedirektør Helge Eide fra KS vil bryte det ned på nordlandsnivå.

Kommuner i Nordland har over flere år hatt store utfordringer som følge av den demografiske utviklingen, og i programmets neste bolk rettes fokus mot strategier og tiltak for å møte disse.

Andre sentrale tema er samordning av tilsyn, oppfølging av barnefamilier og digitalisering, for å nevne noen.

Dato:
20. mai 2019 - 21. mai 2019
Sted:
Radisson Blu hotell, Bodø
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Ordførere, rådmenn, politisk- og administrativ ledelse o.a.