Jord i Nord 2018

Dato:
6. november 2018 11:00 - 7. november 2018 14:00
Sted:
Scandic Havet, Bodø
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland i samarbeid med Jordvern Nordland
Målgruppe:
Kommunepolitikere, planleggere, entreprenører, landbruksforvaltning, gårdbrukere, studenter og alle andre med interesse for jordvern
Påmeldingsfrist:
25.10.2018 23:59:00
Jordbruksdrift i pressområde i Bodø
Jordbruksdrift i pressområde i Bodø (Foto: Claus Klaussen / Nordland fylkeskommune)

Vi inviterer til konferanse om jordvern 6.-7. november. Meld deg på!

Det blir to viktige og interessante fagdager med foredrag og diskusjoner. Dette blir spennende! Sett av datoene!

Med konferansen ønsker vi å

 • øke bevisstheten om betydningen av matjorda som grunnlag for matproduksjon til framtidige generasjoner.
 • ruste kommunene til å gjøre bedre valg for framtida.
 • sette fokus på globale sammenhenger: tenke globalt – handle lokalt

Kommunene har en viktig rolle i å ivareta nasjonale og regionale jordvernhensyn fordi de har hovedansvaret for arealforvaltningen lokalt. Prioriteringer må gjøres og vanskelige valg tas. Ofte står samfunnsutvikling og jordvern tilsynelatende mot hverandre, men er det likevel mulig å finne gode løsninger for alle parter? Dette samspillet ønsker vi å belyse gjennom spennende foredragsholdere som vil presentere sine erfaringer og kunnskap om temaet.

Sentrale temaer som blir berørt er

 • Arealkonflikter
 • Matsikkerhet
 • Ny nasjonal jordvernstrategi
 • Framtidas løsninger
 • Tiltak for bedre jordvern - erfaringer fra andre fylker
 • Utbyggerinteressene
 • Urbant landbruk
 • Status for Nordland

Fotokonkurranse

For å synliggjøre hva jordvern er og kan være er det utlyst en fotokonkurranse, med innsendingsfrist 15. oktober. Se egen lenke for mer informasjon.

Kostnader

Deltagerne må dekke egne kostnader til reise, overnatting, dagpakker og middag:
Dagpakker: kr 650,- pr dag
Middag 6. november: kr 500,-
Overnatting på hotellet: enkeltrom 6. november fra kr 1 540,-. OBS! hotellet har dynamisk pris på overnatting, og holder av et begrenset antall rom til denne prisen.

Bestill overnatting på hotellet selv

Ønsker du å overnatte på hotellet, må du bestille selv. Ring 75 50 38 00. 

Påmelding

Meld deg på via skjemaet nedenfor. Kryss av for om du vil delta en av eller begge dagene. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristen.

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er 25. oktober.