Kommunekonferansen 2018

Dato:
23. mai 2018 09:00 - 24. mai 2018 16:00
Sted:
Scandic Bodø
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Ordførere, rådmenn, politisk og administrativ ledelse i Nordland o.a.
Påmeldingsfrist:
23.05.2018 00:00:00
-Hvordan sikre befolkningen i Nordland gode tjenester? spurte fylkesmann Hill-Marta Solberg deltakerne under kommunekonferansen i fjor. Behovet for flere samarbeidsformer i fylket er stort.
-Hvordan sikre befolkningen i Nordland gode tjenester? spurte fylkesmann Hill-Marta Solberg deltakerne under kommunekonferansen i fjor. Behovet for flere samarbeidsformer i fylket er stort.
  • Akuttberedskap for barneverntjenesten
  • Totalforsvar og beredskap i en ny tid
  • Velferdsteknologi for effektive helsetjenester i kommunene
  • Kommuneproposisjonen 2019

Dette og mer var tema i årets kommunekonferanse 23. og 24. mai i Bodø. I høyremargen finner du lenke til presentasjoner og webcast fra konferansen.

Foredragsholdere på kommunekonferansen 2018

Mer samarbeid

-  Hvordan sikre befolkningen i Nordland gode tjenester? Dette spørsmålet stilte fylkesmann Hill-Marta Solberg under kommunekonferansen i fjor. Behovet for flere samarbeidsformer i fylket er stort.

På årets kommunekonferanse tar vi tråden videre og har igjen et stort fokus på kommunale samarbeidsordninger.

Ett tema er mangel på døgnbemannet akuttberedskap for barneverntjenesten i Nordland. Til konferansen i Bodø kommer blant annet Margrethe Østerhus fra Kristiansand barnevernvakt for å fortelle hvordan de har løst dette interkommunalt.

Totalforsvar og velferdsteknologi

Andre tema er «totalforsvaret», som er en fellesbetegnelse for det militære forsvaret og den sivile beredskapen i Norge. Tema blir nærmere belyst av representanter fra både Direktoratet for sivilt beredskap (DSB), Sivilforsvaret og Heimevernet.

Bruk av velferdsteknologi som effektiv ressurs i helse- og omsorgstjenesten er også tema. Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet vil bli presentert av Gunn Hilde Rotvold fra Helsedirektoratet.

På konferansen presenteres også Kommuneprop. 2019 og virkningen denne vil ha for nordlandskommunene.

Til kommunekonferansen kommer også advokat Marianne Dragsten, en av landets eksperter på offentlige anskaffelser for snakke om hvilke muligheter og begrensninger som finnes i regelverket.

Alvor og skjemt

Det blir både alvor og skjemt på årets kommunekonferanse. Komiker, skuespiller og foredragsholder Trine Lise Olsen kommer for å snakke om egne erfaringer med barnevern og samfunnsansvar. Olsen har blant annet hatt stor suksess med sin forestilling «Æ har rett». På årets kommunekonferanse i Bodø vil hun fortelle om det å vokse opp som barnehjemsbarn i åttitallets Finnmark.

Trine Lise Olsen- Vi håper mange setter av datoene for å få faglig påfyll, og for å tilbringe et par innholdsrike dager sammen med gode kolleger fra hele fylket, sier fylkesmann Solberg.

Last ned hele programmet fra siden her.

Dersom du trenger overnatting kan du bruke vedlagte lenke for å bestille.  Pris 1.490,-

https://www.scandichotels.no/hotelreservation/select-rate?hotel=312&fromDate=2018-05-23&toDate=2018-05-24&room%5b0%5d.adults=1&bookingCode=BFYL230518

 

PÅMELDNG: